mer-av-norge

 

[Freja Lina 2010/2011]

Prosjektet Mer av Norge er for deg som vil være med og gjøre ditt lokalsamfunn slik du vil ha det.

På en workshop får du kunnskap om hvordan normer påvirker oss alle, du får møte andre aktive ungdommer i din by og dere får lage felles prosjekt.

Det er ingen tvang på at du skal gjennomføre prosjektet. Det går greit å delta for å lære deg mer om normer og hvordan man kan lage prosjekt.

Workshopsen gjennomførs i november. Deretter kan du læse på denne blogg om de prosjekt som deltakene lager.

Målen med prosjektet er

1. Få en bredere mening til begrepet mangfold. For å kunne utnytte mangfoldene som finns i alle grupper må vi vare medvitne om normene og maktstrukturene de medfør.

2. Bygge lokale nettverk mellom samfunnsinteressert ungdommer

3. Skape prosjektvennlig miljø bland ungdommer og innom organisasjoner.

Målgruppen er samfunnsinteresert ungdommer mellom 15 og 25 år. Det er både medlemmer av CISV Norge, andre ungdomsorganisasjoner og de som ikke er engasjert i noe organisasjon.

Opplegg 3 timers workshop.
Først er det en time aktivitet om normer. Vi kommer se hvordan normer påverker oss i vårt daglige liv, hvordan normer former og begrenser oss.

Sen velger du et eller flere problem kring normer som du har i din hverdag.

Deretter får dere verktøy til å lage et lite prosjekt om dette problem. Etterpå kommer dere til å få oppfølgning og støtte av workshoplederen for å gjennomføre deres prosjekt.